Nasze działania są wspierane przez wiele osób i instytucji. Bez naszych partnerów Learn How To Sound nie mogłoby działać. Dziękujemy!